Καταστατικό Συλλόγου

Ο Σύλλογος ιδρύθηκε στις 10 Δεκ. 1985 από κατοίκους του Δημοτικού Διαμερίσματος Νεροκούρου και φέρει την επωνυμία «Εκπολιτιστικός και Επιμορφωτικός Σύλλογος Νεροκούρου».

Το καταστατικό του Συλλόγου αποτελείται από 21 άρθρα.

Οι σκοποί του συλλόγου είναι:

α Ο εξωραϊσμός της περιοχής.

β Η ανάπτυξη στενών δεσμών φιλίας , συνεργασίας και αλληλεγγύης μεταξύ των μελλών του.

γ Η ανάπτυξη του μορφωτικού και πολιτιστικού επιπέδου των κατοίκων

δ Ο συντονισμός των ενεργειών των μελών με τους κατοίκους του Νεροκούρου για την προστασία του περιβάλλοντος καθώς και την επίτευξη διαφόρων έργων κοινής ωφελείας.

ε Την περίθαλψη και η συμπαράσταση των αναξιοπαθούντων για την προαγωγή του βιοτικού και πνευματικού επιπέδου των κατοίκων.

Προσπαθεί μέσα από :

· Ομιλίες , διαλέξεις διαφωτιστικού και μορφωτικού περιεχομένου.

· Την οργάνωση βιβλιοθήκης

· Την ίδρυση Πνευματικού Κέντρου

· Παραστάσεις , εορτές , συναυλίες , εκδρομές κ.ά.

να πετύχει τους στόχους του .

Για να εγγραφή κάποιος μέλος του συλλόγου απαιτείται :

· η συμπλήρωση αίτησης

· να καταβάλλει το ποσό των δέκα ευρώ (5 € για εγγραφή και 5€ για συνδρομή έτους).

Δικαίωμα εγγραφής έχουν όσοι διαμένουν , όσοι έχουν περιουσιακά στοιχεία στην περιοχή , όσοι ψηφίζουν στα Νεροκούρου καθώς και εκείνοι που δεν διαμένουν αλλά που έχουν καταγωγή δηλ. συγγένεια (πρώτου βαθμού) με κατοίκους που κατάγονται από το Δημοτικό Διαμέρισμα Νεροκούρου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του συλλόγου είναι επταμελές (7) και εκλέγεται κάθε τρία χρόνια. Διευθύνει - διαχειρίζεται τα συμφέροντα και τις υποθέσεις του συλλόγου , καθορίζει τις δαπάνες, αποφασίζει για κάθε σχετικό θέμα και λογοδοτεί στα μέλη ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης που γίνεται κάθε χρόνο κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

Επίτιμα μέλη μπορεί να ανακηρυχθούν μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και πρότασης του ΔΣ , εφ’όσον έχουν προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες στον σύλλογο . Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και ύστερα από πρόταση του ΔΣ η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα να ανακήρυξη ευεργέτη ή δωρητή κάθε μέλος ή άλλο πρόσωπο φυσικό ή Νομικό το οποίο αποδεδειγμένα έχει βοηθήσει τα μέγιστα τον Σύλλογο.

ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

1. Αγγελάκης Γεώργιος του Νικολάου

2. Βαρβαντάκης Μιχάλης του Χρήστου

3. Δρελιώζης Αναστάσιος του Θανάση

4. Ζαχαριουδάκης Μιχάλης του Αντωνίου

5. Ζυμβραγουδάκης Γεώργιος του Ευαγγέλου

6. Θεοδωράκης Δημήτρης του Γεωργίου

7. Καλομοίρης Αντώνιος του Θεοδώρου

8. Καλομοίρης Θεόδωρος του Θεοδώρου

9. Κοκολογιάννης Γιώργος του Μιχαήλ

10. Κουτσουκλάκης Νικόλαος του Ελευθερίου

11. Λουπασάκης Αντώνης του Ιωάννη

12. Μαυρεδάκης Σπύρος του Γεωργίου

13. Μπολάκης Σταμάτης του Νικολάου

14. Μπολάκης Ευάγγελος του Πέτρου

15. Ντουντουνάκης Γιάννης του Στέλιου

16. Παλαθούρας Μιχάλης του Παναγιώτη

17. Παπαδάκης Ιωάννης του Κώστα

18. Περουλάκης Γιώργος του Μιχαήλ

19. Περουλάκης Κώστας του Μιχαήλ

20. Πετρουλάκης Δημήτρης του Αντωνίου

21. Σολάκης Δημήτρης του Νικολάου

22. Τσιγκάκης Μιχάλης του Γεωργίου

23. Τσουπάκης Χρήστος του Νικολάου

24. Φατσέας Ιωάννης του Αντωνίου

25. Χαιρετάκης Μανώλης του Ελευθερίου
 

web development and hosting by Hostsun Web Services