Αρχική Σελίδα Θέσεις - Απόψεις Πολιτισμός απόψεις - εκτιμήσεις

Πολιτισμός απόψεις - εκτιμήσεις


 « Άρθρο του Περουλάκη Γ.(Σμχου ε.α.)”

 

Θέμα : Πολιτισμός και Πολιτιστικοί Σύλλογοι - Απόψεις – Εκτιμήσεις

 

 

            Σήμερα ο πολιτισμός αποτελεί τον δείκτη ευημερίας μιας κοινωνίας είναι ο πυλώνας που στηρίζει την ανάπτυξη και την πρόοδο. Γι’ αυτό έχουν υποχρέωση τόσο η πολιτεία όσο και η Αυτοδιοίκηση να τον βοηθήσουν δηλ. να δημιουργήσουν τις κατάλληλες συνθήκες – προϋποθέσεις ανάπτυξης του. Το ζητούμενο, η δημιουργία πολιτιστικής υποδομής . Αυτό όμως για να μπορέσει να γίνει απαιτείτε συνεργασία όλων των γνήσιων εκφραστών της παράδοσης μας .

 

1.      Επισημάνσεις – τοποθετήσεις σε θέματα πολιτισμού

Επειδή εκτιμώ ότι η πρόοδος έρχεται μέσα από μια καλοπροαίρετη κριτική θα αρκεστώ σε μερικές επισημάνσεις – τοποθετήσεις που συσχετίζονται με τα πολιτιστικά δρώμενα του τόπου μας.

 

α    Δημοτικές Αναπτυξιακές Επιχειρήσεις

 

Εδώ και αρκετά χρόνια με την ίδρυση των Καποδιστριακών Δήμων εφαρμόζεται ο θεσμός των Δημοτικών Επιχειρήσεων σε τοπικό επίπεδο . Ο θεσμός αυτός πολλές φορές δρα ανταγωνιστικά υπερκερνώντας τους άλλους πολιτιστικούς φορείς. Διοργανώνει μεγάλες και πολυδάπανες εκδηλώσεις και τις προσφέρει δωρεάν. Με αποτέλεσμα οι δραστηριότητες των Πολιτιστικών Φορέων να αντιμετωπίζονται ως εκδηλώσεις ήσσονος σημασίας. Πιστεύω ότι πρόκειται για δύο σημαντικούς θεσμούς ως προς τον σκοπό ύπαρξης τους όμως θα πρέπει ευκρινώς να αξιολογούνται ως προς τον ρόλο τους και ο ένας να στηρίζει τον άλλο.

 

β    Οικονομική στήριξη Πολιτιστικών Φορέων

 

Οι άνθρωποι που σήμερα ασχολούνται εθελοντικά με τους Πολιτιστικούς Συλλόγους προσπαθούν με πολύ κόπο και μεράκι  να κρατήσουν αναμμένη την φλόγα του πολιτισμού στον τόπο μας γι’ αυτό θα πρέπει να ενθαρρύνονται και να υποστηρίζονται τόσο από την Αυτοδιοίκηση όσο και από την πολιτεία. Πιστεύω ότι η Αυτοδιοίκηση με περισσότερη φροντίδα θα πρέπει να αγκαλιάσει τους τοπικούς συλλόγους και να τους υποβοηθήσει οικονομικά και ηθικά στο έργο τους.

Όσο αφορά την πολιτεία θα πρέπει μετά από μια σοβαρή αξιολόγηση και με διαδικασίες διαφανείς και αξιοκρατικές (όχι σαν αυτές του κ. Ζαχόπουλου) να τους στηρίξει οικονομικά με κύριο κριτήριο το αποδεδειγμένο έργο των Συλλόγων. Η προσφορά και το έργο των Πολιτιστικών Συλλόγων θα πρέπει να παραβληθεί με αυτό των Αθλητικών Σωματείων που σήμερα επιχορηγούνται κανονικά από την πολιτεία. Το Υπουργείο Πολιτισμού για τον σκοπό αυτό θα πρέπει άμεσα να καταρτίσει πρόγραμμα δράσης και να αξιοποιήσει χρηματοδοτικά προγράμματα ενίσχυσης των Συλλόγων.

 

γ    Ευρωπαϊκή Ένωση και πολιτισμός

Η Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα δεν επιδιώκει την εναρμόνιση των πολιτισμικών ταυτοτήτων των κρατών μελών αλλά αντίθετα επιζητά την πολυμορφία και τον πλουραλισμό. Ταυτόχρονα προβάλλει την κοινή πολιτιστική κληρονομιά της Ευρώπης. Δυστυχώς μέτρα που κατά καιρούς έχει πάρει όπως : η ανάδειξη πολιτιστικής πρωτεύουσας , η είσοδο των νέων στα Μουσεία, η προώθηση συνεργασιών  μεταξύ των κρατών της, η κατοχύρωση πνευματικών δικαιωμάτων δημιουργών κ. α. δεν έχουν αποδώσει όσο θα έπρεπε ειδικότερα η επαρχία έχει μείνει αβοήθητη να παλεύει μόνη για να κρατήσει την ταυτότητα της. Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πολιτισμός» που συγχρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό ταμείο περιφερειακής ανάπτυξης δεν έχει αποδώσει τα αναμενόμενα γιατί δεν κατάφερε να αξιοποίηση στον βαθμό που θα έπρεπε την πολιτιστική μας κληρονομιά ούτε πέτυχε την ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη στην παροχή πολιτιστικών αγαθών. Θα πρέπει επιτέλους να κατανοήσουν οι αρμόδιοι ότι η πολιτισμική μας ταυτότητα δεν καθορίζεται από τις εκδηλώσεις που θα κάνει το Μέγαρο Μουσικής αλλά στο κατά πόσο αξιοποιείτε η πολιτιστική μας κληρονομιά.  Εκτίμηση μου είναι ότι η Ε.Ε. θα πρέπει να χαράξει νέα στρατηγική και να βάλει τον πολιτισμό ψηλά στην ατζέντα της. Και να συνδυάσει τους στόχους που αφορούν την ενιαία αγορά με τους στόχους που συνδέονται με την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς των κρατών μελών. Δεν μπορεί σήμερα να υπάρχει κοινοτική οδηγία (Κ.Ο.93/7) που να προβλέπει την άμεση επιστροφή των πολιτιστικών έργων που έχουν φυγαδευτεί παράνομα από το έδαφος ενός κράτους και να μη μπορούν να επιστρέψουν τα μάρμαρα του Παρθενώνα. 

 

2.                    Ο ρόλος των Πολιτιστικών Συλλόγων στην σημερινή κοινωνία.

 

Σίγουρα ο ρόλος των Πολιτιστικών Συλλόγων είναι πολυδύναμος και ουσιαστικός , στηριζόμενοι στον εθελοντισμό των μελών προσπαθούν να καλύψουν κοινωνικές ανάγκες. Δεν είναι λίγες οι φορές που οι σύλλογοι είναι οι μόνοι δίαυλοι ζωντανής επικοινωνίας των κατοίκων με τον πολιτισμό. Έρχονται να καλύψουν την απουσία του κράτους πολλές φορές να το υποκαταστήσουν στην παροχή πολιτιστικών αγαθών και όχι μόνο. Λειτουργούν ενωτικά πράγμα θετικό για τις τοπικές κοινωνίες. Με λίγα λόγια συμπληρώνουν την επίσημη πολιτεία. Η εκτίμηση μου είναι ότι θα πρέπει να προσαρμοστούν στις σημερινές κοινωνικές ανάγκες της εποχής μας και να παίξουν ένα πιο ενεργό ρόλο στην αντιμετώπιση προβλημάτων κυρίως των νέων όπως είναι : η κρίση των αξιών , τα ναρκωτικά και η ανεργία.

 

3          Πρόταση δημιουργίας Ένωσης Πολιτιστικών Συλλόγων Νομού Χανίων 

 

Σήμερα η τοπική κοινωνία αναζητά τρόπους για να εκδηλώσει τον δυναμισμό της και αυτό μπορεί ευκολότερα να επιτευχθεί μέσα από ένα συντονιστικό όργανο, μια Ένωση που εν προκειμένω θα σέβεται την αυτονομία κάθε Συλλόγου και που θα δημιουργεί προοπτικές ανάπτυξης. Για τον σκοπό αυτό προτείνω την διεξαγωγή ενός συμποσίου με συγκεκριμένη ατζέντα θεμάτων υπό την αιγίδα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης όπου θα κληθούν να συμμετάσχουν όλοι οι πολιτιστικοί φορείς του Νομού . Το αντικείμενο συζήτησης η πορεία του πολιτισμού στον τόπο μας και οι δυνατότητες ανάπτυξης του. Μέσα από την  σύνθεση των απόψεων - εισηγήσεων - τοποθετήσεων που θα διατυπωθούν σε ένα τέτοιο συμπόσιο εργασιών θα βγουν χρήσιμα συμπέρασμα και θα χαρακτή η αυριανή προοπτική του πολιτισμού στον τόπο μας. Πιστεύω ότι μόνο με την συνεργασία  των : πολιτιστικών συλλόγων , σωματείων , λαογράφων , ερευνητών , συγγραφέων κ.α.  μπορεί να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για την από κοινού δραστηριοποίηση προκειμένου αναδειχθεί καλλίτερα η αυθεντικότητα του πολιτισμού και της παράδοσης μας.

 

              4        Ποιος μπορεί να είναι ο ρόλος της Ένωσης.

Η ανάδειξη ενός τέτοιου οργάνου για όλο τον Νομό θα δώσει μια νέα δυναμική αφού θα στοχεύει για την από κοινού δραστηριοποίηση όλων των πολιτιστικών φορέων προκειμένου αναδειχθεί καλύτερα η αυθεντικότητα της τοπικής παράδοσης. Μια Ένωση ανεξάρτητη μακριά από κόμματα που θα επιδιώκει την συνεργασία με όλους τους φορείς εξουσίας για την προώθηση – επίλυση προβλημάτων των μελών της.

 

Μέσα στις προτεραιότητες που μπορεί να θέσει η Ένωση είναι:

 

α        Η κατάρτιση μητρώου που θα περιλαμβάνει όλους πολιτιστικούς φορείς του Νομού καθώς και τις δραστηριότητες του καθενός ξεχωριστά .

 

β        Ηλεκτρονική αρχειοθέτηση όλων των φορέων ώστε μέσα από την ηλεκτρονική διεύθυνση να μπορούν να ενημερώνονται όλα  τα μέλη.

 

γ        Ο συντονισμός δράσεων των μελών

 

δ        Η έκδοση πολιτιστικής ατζέντας εκδηλώσεων των μελών για όλο τον χρόνο

 

ε        Η ανάπτυξη ευγενούς άμιλλας μεταξύ των μελών με την καθιέρωση ετήσιου βραβείου προσφοράς στον πολιτισμό.

 

στ      Η έκδοση εφημερίδας για τον πολιτισμό.

 

ζ        Η διοργάνωση  Συνεδρίου στον τόπο μας .

 

η        Η συνεργασία μεταξύ των πολιτιστικών φορέων του Νομού

 

ι         Η οικονομική στήριξη των μελών βοηθώντας στην χρηματοδότηση δράσεων μέσα από προγράμματα.

 

Εκτίμηση μου είναι ότι η Ένωση μπορεί να προσφέρει πολλά στο τόπο εάν θα λειτουργήσει αξιοκρατικά και σεβαστεί την ουδετερότητα  των μελών της. Μπορεί να λειτουργήσει ως ασπίδα και να απομονώσει στοιχεία που ξεφεύγουν από την παράδοση και που για  λόγους προβολής νοθεύουν τα ήθη και τα έθιμα του τόπου μας. Μπορεί να βοηθήσει τους γνήσιους εκφραστές της παράδοσης μας να αναδειχθούν. Μπορεί να βοηθήσει στη ανάπτυξη του τουρισμού στον τόπο με την δημιουργία πολιτιστικής υποδομής.

 

            5          Συμπερασματικά

 

Κατανοώ πλήρως την δυσμενή κατάσταση που περνάμε αναγνωρίζω την οικονομική δυσκολία που υπάρχει σήμερα, όμως πιστεύω ότι η υπόθεση του πολιτισμού θα πρέπει να είναι μια από τις βασικές προτεραιότητες σε μια ευνοούμενη δημοκρατία. Ο πολιτισμός είναι ένας δρόμος επικοινωνίας που όλοι θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σ’ αυτόν και δεν πρέπει να υπάρχουν αποκλεισμοί. Ελπίζω ότι η πρόταση μου θα τύχει αποδοχής όλων των ενδιαφερομένων . Τελειώνοντας θα ήθελα να καταστήσω σαφές ότι τα προαναφερθέντα αποτελούν προσωπικές απόψεις που σαν ενεργός πολίτης εκφράζω ελεύθερα .

 

                                                                                                         Περουλάκης Γιώργος

                                                                                    (Πρόεδρος Πολ. Συλ. Νεροκούρου)

                                                                                                        (Σμήναρχος ε.α.)

                                                Χανιά  25 Ιουλίου  2009

Emaileroulgm@yahoo.gr

 

web development and hosting by Hostsun Web Services