Μουσειο Σχολικής Ζωής

 

To Μουσείο

Το Μουσείο Σχολικής Ζωής στεγάζεται στο Παλαιό Δημοτικό Σχολείο Νεροκούρου ιδρύθηκε από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χανίων μετά από σχετική πρωτοβουλία και πρόταση εκπαιδευτικών και πνευματικών ανθρώπων του τόπου μας.
Η οργάνωση και διοίκηση του Μουσείου έχει ανατεθεί από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χανίων σε πενταμελή επιτροπή, η οποία συνεδριάζει τακτικά και αποφασίζει για την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία του, καθώς επίσης και για το σχεδιασμό των περιοδικών του εκθέσεων.
Tο Μουσείο Σχολικής Ζωής επιδιώκει να εξελιχθεί σε ένα πνευματικό ίδρυμα με κύρος και βαρύτητα στα εκπαιδευτικά και παιδαγωγικά δρώμενα του χθες, του σήμερα και του αύριo.
ΣΚΟΠΟΙ-ΣΤΟΧΟΙ
Βασικός σκοπός του Μουσείου Σχολικής Ζωής είναι η αναζήτηση του εκπαιδευτικού και σχολικού παρελθόντος σε όλες τις περιόδους της τοπικής και γενικότερα της Κρητικής Ιστορίας, η επιστημονική ανάλυση, καταγραφή και διαφύλαξή του, η σύνδεσή του με τη σημερινή εκπαιδευτική πραγματικότητα και τις ανάγκες της, καθώς και η προβολή του ως μια σημαντική παράμετρο επιρροής στο αύριο της Εκπαίδευσης.
Βασικός αποδέκτης και ταυτόχρονα ενεργητικός παράγοντας της δραστηριότητας του Μουσείου είναι οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί.
Η καλλιέργεια πνεύματος, ιστορικής αναζήτησης και δημιουργικής αξιοποίησης του παρελθόντος στο εκπαιδευτικό γίγνεσθαι θα συμβάλει στην ανάδειξη και αναζωογόνηση του ρόλου της εκπαιδευτικής διαδικασίας, στην καλλιέργεια σεβασμού σε σύγχρονους κανόνες σχολικής ζωής, στην συνεργασία και αλληλεγγύη των μαθητών και εκπαιδευτικών, στο σεβασμό της σχολικής περιουσίας και του σχολικού περιβάλλοντος και την παράλληλη καθημερινή φροντίδα για την αναβάθμισή τους.

Αίθουσα υποδοχής του Μουσείου

Στιγμιότυπα από τον εκθεσιακό χώρο της νέας έκθεσης με τίτλο "Τύπος ά- Τυπος"

 

 

 

web development and hosting by Hostsun Web Services